Х|аджь Щариф Абаза йхабар

123
0
ПОДЕЛИТЬСЯ

Швымш бзита!!!
Сабазап| зх|вауа,абаза уг|а тшрылазпхьадзауа,ари аг|вы дидырра атахъып|.
Х|ышта аламк|ва,г|вымакъралта,абаза абзахаз,ари аг|вы йацк|ыс абаза уг|азбаз,ауат рыщта нкъвызцаз,йапхъахауата ацара-г|айра амг|ва лызкъьаз,йапхъахауата г|выма йбзу х|айшвчва раъаща,рбзаща х|зырдырыз,йх|зырбаз дрыуап|,драпхъап|.
Йыхьыз “Х|аджь Щариф Абаза” Сирия снаъаз,сирысаст|,ауи аъара мта зышта йымбзазаз,зыбызшва,зуг|а йырчвыхъараз,сан лайшва садзхъач|вата ак|вымк|ва йзымдыруата аквт|у дзырдза апны йг|аш|арышвта,ажьыжвхьа,абаста апны йыц|швтхуата зымг|ва йайшвахъвынгылан.Йапхъахауата Египет абазаква рбжьы зыргаз,ауат шыъула,х|ара йшх|ыуула
х|зымркьангьашхуаш аквшах|атга х|ызг|азгыз йак|вп|,ари
ач|выла ахъахь,сара къралк|гьи гьсыздырам абаза уг|а йбазауата дырзымцата,йымбата,дырмабадырта,
йшг|атанагазла дрымц|г|ата,йуг|а рыхъаз ауи ак|вын дшаъаз.Мшк|ы,ари дащхъарауп|,ари дашвыуап|,ари дапсыуап| х|ва АБАЗА г|вык| дгьалимхт|,ауат алихуазма,ауат рак|вымк|ва,х|ыгвла акъабардквагьи йбзирата йрыкву
Х|г|азшаз йак|вп| йззыдырхуаш…Апсны,
аг|ащаквхара,ащаквыдзра брахъвык|ла йнк|нах|аз йг|айра гьаш|амсуазт|,х|ыуа заджвы йаща дшйызнашылуа йапшын Ардзынба йпны йнашылща,Апсны йазихазгьи гьмач|ым,
х|айшвчва йырхъаштылхра гьатахъым ауыгьи.Абазаква ртурых йауата швабыжта азк|к|ыра ду йыман,абгъьыц апны уг|алагата,апхьага апны йыц|швтхуата абаза рыхьыз зыргаз ,абаза йрылачважваз зак|ы гьаг|вйымщтуазт|,Алах|
йх|вата,Сирия абзазаща дак|в йщаквгылхырк|вын,йазк|к|ыра аг|атгахрагьи х|пырап|,х|уг|а щт|ызхуаш,х|уг|а рбжьы рах|агьи хъарата йзыргуш нхара щарда йыман…Йара,хвысквшак|,дак|вла йахънаганысгьи ауып|,
ц|ит|та абзазара йх|ваджьт|,йпачваква аъап|,йтагвжва дрыцп|…Х|аджь Щариф Абаза йапш уг|а ъадзаг|ах|ылц|уа,
х|баракъ щтыхта йбрыбыруашт|,щардала
йщт|ыхызт|,щардала апша цкьала йбрыбыррг|ат|!!!

Аслан Кенжев

Комментарии

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ